Darmowa komunikacja dla dzieci – dlaczego warto?

Darmowa komunikacja dla dzieci – dlaczego warto?

Mówi się że w życiu nie ma nic za darmo. Nic nie jest jednak ani czarne, ani białe. Rozpatrując skutki danego działania należy wziąć pod uwagę szereg czynników, aby podjąć możliwie najlepszą decyzję.

Właśnie dlatego postulujemy  wprowadzenie nieodpłatnych przejazdów do uczniów szkół podstawowych. Nie proponujemy jednak zwiększenia deficytu MPK, ani budżetu miasta, a jedynie przesunięcie środków budżetowych, z zadań mniej istotnych, takich jak nadmierne wydatki na promocję, na wielkie imprezy sportowo- kulturalne, czy miliony pompowane w piłkarski Śląsk.

Dlaczego warto jest wprowadzić projekt „dzieciaki bez biletów”:

  1. Promocja komunikacji miejskiej – darmowe przejazdy spowodują wzrost zarówno małych, jak i dorosłych pasażerów. Przełoży się to na wzrost zainteresowania komunikacją zbiorową.
  2. Aspekt edukacyjny – dzieci, które częściej będą korzystać z komunikacji miejskiej, nabiorą dobrych nawyków do korzystania z tej formy transportu, a także będę chciały częściej z niej korzystać w przyszłości.
  3. Zdrowszy Wrocław, zdrowsi My – więcej osób w tramwajach i autobusach, to mniej ludzi w autach, a co za tym idzie mniejsze korki. Mniejsze korki to mniej hałasu, smogu i zanieczyszczenia powietrza.
  4. Niewielkie koszty
  5. Oszczędności w budżecie domowym

Miasto powinno skupiać się przede wszystkim na realizacji potrzeb jego mieszkańców. Środki budżetowe powinny być wydawane z głowy, i według określonych priorytetów. Darmowa komunikacja miejska dla naszych pociech, to więcej dzieci w autobusach i tramwajach, a co za tym idzie mniejsze korki, smog i hałas.

Warto jest inwestować w dzieci i młodzież. W końcu czym skorupka za młodu nasiąknie…

Leave a Reply