Konsultacje społeczne – transport publiczny

Konsultacje społeczne – transport publiczny

Konsultacje społeczne to dla stowarzyszenia OK Wrocław 2018 bardzo ważna kwestia. Nie chcemy, żeby było to chwytliwe hasło, które pozostaje tylko pustym sloganem. Dlatego też, w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z wrocławianami, mających na celu identyfikację problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta i znalezienie ich rozwiązań. Pierwsza edycja warsztatów odbyła się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. W trzech zespołach, analizowaliśmy trzy ważne dla Wrocławia kwestie:

a) gospodarka przestrzenna, zieleń miejska i ekologia,

b) sport i rekreacja,

c) transport publiczny.

Miałem przyjemność uczestniczyć w pracach zespołu, zajmującego się problematyką transportu miejskiego. Przeprowadziliśmy burzę mózgów, której celem było wspólne zastanowienie się nad kwestiami, które nam, jako mieszkańcom, najbardziej przeszkadzają w zakresie transportu publicznego we Wrocławiu.

Nie powiem nic odkrywczego stwierdzając, że Wrocław jest miastem bardzo zakorkowanym, zaś poziom transportu publicznego, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. W ramach konsultacji podjęliśmy próbę zdiagnozowania problemów nękających komunikację miejską, przekładających się bezpośrednio na niską atrakcyjność tego środka transportu w oczach wrocławian.

W trakcie rozmowy wyłoniły nam się trzy zasadnicze problemy:

1) Komunikacja publiczna we Wrocławiu nie zapewnia odpowiedniego komfortu podróżnym.

Problem ten jest szczególnie dotkliwy w lecie, a to z uwagi na brak klimatyzacji w zdecydowanej większości tramwajów i autobusów, poruszających się po naszym mieście. Całkowicie niezrozumiałe jest to, że żaden z nowoczesnych tramwajów Skoda 16T nie posiada klimatyzacji. W środkach komunikacji publicznej w zimie powinno być ciepło, zaś w lecie chłodno. Niestety jest dokładnie na odwrót. Niby taka prosta zależność, lecz we Wrocławiu, póki co, okazuje się być nie do spełnienia. Poprawa komfortu podróżowania przełoży się na wzrost zainteresowania transportem publicznym. Dlatego też zakup nowych tramwajów, które nie posiadają klimatyzacji uważam za całkowite nieporozumienie. Jest to kwestia, którą należy poprawić w pierwszej kolejności!

2) Czas przejazdu + punktualność

Dopóki podróż autem, nawet w godzinach szczytu, stojąc w korku, będzie znacznie szybsza od przemieszczania się komunikacją publiczną, dopóty transport publiczny nie będzie stanowić atrakcyjnej alternatywy wobec komunikacji indywidualnej. Niestety, kiepski stan torów w ścisłym centrum Wrocławia,  czy też duże zagęszczenie przystanków na niektórych trasach, przekłada się na spowolnienie czasu przejazdu. Władze miasta tylko teoretycznie stawiają na politykę zrównoważonego rozwoju transportu. We Wrocławiu mocno da się odczuć prymat samochodów nad komunikacją zbiorową. Dużym problemem jest też punktualność, zwłaszcza w przypadku autobusów. Bardzo często mają miejsce spóźnienia, lub co gorsza, poszczególne kursy wypadają z rozkładu całkowicie.

3) Brak możliwości dostania się tramwajem w określone rejony miasta.

Brak linii tramwajowych na duże osiedla mieszkalne takie jak: Nowy Dwór, Jagodno, czy też Psie Pole, bardzo doskwiera mieszkańcom. Pomimo wielokrotnych obietnic ze strony władz miasta, inwestycje te do dziś nie zostały zrealizowane, ba nawet nie ruszyły. Jest to o tyle problematyczne, że tramwaje, poruszając się po wydzielonym torowisku, mogą stanowić realną alternatywę dla transportu indywidualnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku osiedli peryferyjnych, zamieszkałych przez dużą ilość osób.

4) Mała ilość tramwajów niskopodłogowych

Dużym problemem, na który zwrócili uwagę uczestnicy warsztatów, jest też niewystarczająca ilość tramwajów niskopodłogowych w naszym mieście. Obecni na spotkaniu aktywiści miejscy wskazali na brak dostosowania tramwajów do potrzeb osób niepełnosprawnych. MPK Wrocław co prawda zakupił serię nowych tramwajów typu Moderus, ale są one niskopodłogowe tylko w części. Jest to wciąż kropla w morzu, a tramwaje niskopodłogowe są nie tylko ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. Przyśpieszają także wysiadanie i wsiadanie, co przekłada się na sprawniejszą komunikację miejską.

W najbliższych tygodniach będziemy kontynuować proces konsultacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki transportu publicznego. Wszakże w trakcie jednego spotkania niemożliwe jest zidentyfikowanie wszystkich problemów, jak i postawienie skutecznej diagnozy.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w naszych warsztatach oraz zaprosić na kolejne spotkania.

Możemy narzekać na otaczającą nas rzeczywistość lub próbować ją zmieniać.

Pamiętajmy, że wspólnie możemy więcej!

Leave a Reply