O oddolnych inicjatywach obywatelskich słów kilka

O oddolnych inicjatywach obywatelskich słów kilka

Rozmawiając o polityce często spotykam się z zarzutem, że osoby pełniące w naszym kraju funkcje publiczne oderwane są od rzeczywistości. Obowiązujący w Polsce proporcjonalny system wyborczy, siłą rzeczy powoduje uzależnienie od partii politycznej, do której dany polityk należy. Bardzo często głównym czynnikiem, który decyduje o sukcesie lub porażce danej osoby, jest miejsce na liście wyborczej.

W powyższej sytuacji politycy bardziej dbają o interes lub wizerunek partii, niż interes wyborców, gdyż to od kierownictwa partii zależy jakie będą ich szanse w nadchodzących wyborach. Zjawisko to jest szczególnie nasilone w przypadku polityków ubiegających się o reelekcję. Można pokusić się o stwierdzenie, że polityka na poziomie ogólnopolskim jest skostniała i zmonopolizowana przez duże partie polityczne, które znajdują się w parlamencie lub będąc opozycją pozaparlamentarną, korzystają z subwencji budżetowej.
Przeciwieństwem partii politycznych są organizacje pozarządowe społeczne lub polityczne, działające zwłaszcza na szczeblu samorządowym. Warto zaznaczyć celowość tworzenia oddolnych inicjatyw społecznych.
Chęć wprowadzenia większych zmian w naszej lokalnej społeczności wymaga współdziałania większej ilości osób lub podmiotów. Złożone problemy wymagają kompleksowych rozwiązań i różnorodnych kompetencji. Taki stan rzeczy wykracza poza możliwości działania jednostki, kierując nas w stronę współdziałania wielu osób.
Powyższa idea ma za zadanie pomagać w tworzeniu aktywnych postaw obywatelskich, będąc drogowskazem dla każdego osoby, chcącej mieć realny wpływ na własne otoczenie.
Oddolne inicjatywy obywatelskie występują najczęściej w społecznościach lokalnych.  Oddolne inicjatywy obywatelskie wchodzą w skład trzeciego sektora, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych, a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw, a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Inicjatywy obywatelskie by realizować swoje cele potrzebują:

– Idei co zmienić (element konieczny, by zacząć)

– Pracy i działań osób wspierających (element konieczny, by zacząć)

– Pomysłów i wizji odnośnie tego jak coś zmienić

– Specjalistycznych kompetencji

– Środków materialnych i fizycznych narzędzi

– Szerszego poparcia poprzez rozgłos

Oprócz budowania własnego zespołu warto starać się o partnerów i poparcie innych inicjatyw. W przypadku oddolnych inicjatyw obywatelskich świetnie sprawdza się efekt skali. Im bardziej kompetentna jest dana organizacja, tym więcej może zdziałać dla swojej lokalnej społeczności. Na podobnej zasadzie, im organizacja jest większa i bardziej rozpoznawalna, tym bardziej skuteczne będą działania przez nią podejmowane. Istotna  jest tu wiara w sukces i chęć wzięcia sprawy w swoje ręce.
Najważniejsza zaś jest motywacja: działajmy! Bądźmy aktywni. Realizujmy się nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach!
Słowa nie zmieniają rzeczywistości, dopóki nie idą za nimi realne działania, a o te wcale nie trudno. Musimy być cierpliwi i wytrwali, w końcu „nie od razu Rzym zbudowano”. Konsekwentnym działaniem można naprawdę wiele osiągnąć.

Zmieniajmy nasze otoczenie. Nikt inny tego za nas nie zrobi!

Źródło zdjęcia: http://mlodzi.wroclaw.pl

Leave a Reply