OK Wrocław 2018 – deklaracja programowa Stowarzyszenia

OK Wrocław 2018 – deklaracja programowa Stowarzyszenia

W naszej lokalnej wrocławskiej polityce od dłuższego czasu nie dzieje się najlepiej. Władze miasta, z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem na czele, sprawiają wrażenie, jakby dawno oderwali się od rzeczywistości. Miasto jest źle zarządzanie, stan finansów nie napawa optymizmem, zaś nagrodę Nobla z ekonomii dostanie ten, kto wyliczy realne zadłużenie spółek miejskich.
Na otaczającą rzeczywistość można narzekać. Jednakże od samego narzekania nic się nie zmieni. Słowa nie zmieniają rzeczywistości, dopóki nie idą za nimi realne działania, a o te wcale nie trudno.
Zdecydowaliśmy się na założenie Stowarzyszenia OK Wrocław 2018, gdyż chcemy w aktywny sposób zmieniać nasze lokalne otoczenie. Podstawowe założenie naszego ruchu jest następujące:

Przywróćmy Wrocław obywatelom!

Chęć wprowadzenia większych zmian w naszej lokalnej społeczności wymaga współdziałania większej liczby osób lub podmiotów. Złożone problemy wymagają kompleksowych rozwiązań i różnorodnych kompetencji. Taki stan rzeczy wykracza poza możliwości działania jednostki, kierując nas w stronę współdziałania wielu osób. Dlatego też postanowiliśmy powołać do życia nasze stowarzyszenie. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest Wrocław.
Sprzeciwiamy się traktowaniu naszego miasta jako łakomego kąska politycznego. Wrocław nie może być wiecznym przedmiotem gier skostniałych partii politycznych, które ponad głowami mieszkańców podejmują decyzje, kierując się przy tym wyłącznie dobrem własnych, często skompromitowanych organizacji.
Dlatego też zdecydowaliśmy się wziąć sprawy w swoje ręce i powołać do życia organizację, która ma zrzeszać osoby, którym dobro Wrocławia leży na sercu. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy są chętni do współpracy i działają społecznie lub naukowo.

OK Wrocław 2018 w swojej działalności opiera się na trzech podstawowych zasadach:

– przejrzystość,
– partycypacja społeczna,
– profesjonalizm.

Przejrzystość jest niezwykle ważna, gdyż to ona buduje zaufanie, a bez zaufania nie da się stworzyć wspólnoty. Obecne władze miasta robią co mogą by utajnić dokumentacje, dotyczące miejskich przetargów, zaś wyjątkowo źle wygląda we Wrocławiu dostęp do informacji publicznej.
Musimy to zmienić, gdyż tylko wtedy mieszkańcy Wrocławia poczują się jak u siebie i będą chcieli angażować się w życie swojego miasta. Chcemy przywrócić wiarę mieszkańców we własne miasto.
Partycypacja społeczna jest czynnikiem równie ważnym. Lokalne społeczności powinny działać na zasadzie „nic o nas, bez nas”. OK Wrocław 2018 przeprowadzi szeroki cykl konsultacji społecznych, na najbardziej drażliwe dla mieszkańców tematy.
Problemów, które należy rozwiązać we Wrocławiu jest mnóstwo. Stadion, polityka transportowa, problem smogu, brak spójnej strategii w zakresie planowania przestrzennego to jedynie wierzchołek góry lodowej, pokazujący, że obecne władze miasta nie mają pomysłu jak zarządzać Wrocławiem.
Przyjrzymy się z bliska powyższym problemom. Zorganizujemy szereg konferencji i konsultacji społecznych, by w oddolny, obywatelski sposób wypracować najlepsze rozwiązania.
Pierwsze konsultacje społeczne odbędą się już w czerwcu i dotyczyć będą wypracowania pomysłu na zarządzanie Stadionem Miejskim i stworzenia nowego modelu finansowania sportu we Wrocławiu, ze szczególnym naciskiem na finansowanie piłkarskiego Śląska.
Z kolei profesjonalizm w działaniu jest niezbędny, jeżeli cele, które stawiamy przed sobą mają zostać osiągnięte. Dlatego też zapraszamy do współpracy aktywistów miejskich, ekspertów oraz naukowców. Wspólnie wypracujemy nowy program dla Wrocławia.
Pamiętajmy, że kropla drąży skałę, a jedynie przemyślane, wspólne i zorganizowanie działania mają szanse realnie odmienić otaczającą nas rzeczywistość.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.
Zmieniajmy nasze otoczenie, nikt za nas tego nie zrobi!

Leave a Reply