SKOK-i zyskają nowych klientów?

SKOK-i zyskają nowych klientów?

Dziś o północy weszła w życie duża nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, a wraz z nią informatyzacja Sądów Cywilnych. Dzięki tym zmianom e-korespondencja, czy smsy staną się pełnoprawnymi dowodami w postępowaniu cywilnym. To samo dotyczyć będzie nagrań audio, video oraz każdego nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią. Tego typu nośniki danych zostaną zrównane z pismem papierowym i należy przyznać, że jest to krok bardzo dobry. W końcu także na sali sądowej da się odczuć, że nie żyjemy już w XIX wieku, a dzięki informatyzacji sprawność przeprowadzania postępowania przed sądem powinna się istotnie zwiększyć.

Duża część zmian dotyczy usprawnienia procesu egzekucji (zarówno komorniczej, jak i administracyjnej). Wprowadzenie elektronicznej formy komunikacji między dzierżącym w ręku tytuł egzekucyjny komornikiem, a bankiem prowadzącym rachunek dłużnika sprawi, że ewentualne wyczyszczenie konta przed egzekucją będzie znacznie trudniejsze. Dotychczas nawet sprawnie działający komornik, wysyłając żądanie zajęcia rachunku bankowego, musiał odczekać kilka dni na doręczenie przesyłki. Od dziś będzie to możliwe jednym kliknięciem.

Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, na etapie prac parlamentarnych, większość sejmowa wprowadziła jednak dosyć istotny wyjątek od wyżej opisanej procedury. Otóż elektroniczne zajęcie rachunków bankowych nie będzie dotyczyło klientów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W wypowiedzi dla dziennika, Tomasz Białek, dyrektor zespołu prawno – legislacyjnego Związku Banku Polskich, nie potrafi wskazać przyczyn tak istotnego rozróżnienia stosowanie przepisów prawa wobec instytucji depozytowych. Dodał, że „U klienta zastanawiającego się nad miejscem, w którym powinien trzymać środki, rodzi się pokusa, żeby brać pod uwagę także szybkość blokowania danego rachunku”.

Według najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego z działalności SKOK-ów w pierwszym kwartale 2016 roku, sytuacja Kas w Polsce jest wciąż bardzo trudna, zwłaszcza z uwagi na niedobór funduszy własnych oraz bardzo niski współczynnik wypłacalności. Wygląda na to, że posłowie partii rządzącej, nieustannie próbują uatrakcyjnić oszczędzanie w SKOK-ach. Nawet jeśli nowymi klientami mieliby być dłużnicy i oszuści podatkowi.

Leave a Reply