Z innej beczki…

Z innej beczki…

Wszyscy piszą o Śląsku. Bo ledwie się utrzymał, bo piłkarze ledwie biegają, bo stadion ledwie zipie. A że znowu kasy brakuje, a że kupców znowu wielu choć jak zwykle skończy się klapą.

WKS…. Wyciągnij Kasę Skądkolwiek … przykre, ale jak prawdziwe.

Klub sportowy, który jest karmiony od kilku lat z naszych podatków a dodatkowo daje pracę wielu „zasłużonym działaczom sportowo- miejskim” zasiadającym w spółkach lub firmach „ wydmuszkach”.
Dlatego ten wpis nie będzie o Śląsku i o kolejnej bajce o sprzedaży, tajemniczych kupcach, oraz głosowaniach Rady Miasta, w wyniku których klub znów dostaje dotację z miejskiej kasy.

Choć od lat nic się nie zmienia, ciągle gdy czytelnik zobaczy logo Śląska, w artykuł kliknie, bo a nuż tym razem dobre wieści. Niestety tym razem, logo Śląska to tylko trik. Nie o tym będziemy dziś pisać, bo jest wiele innych ważnych spraw do podniesienia.

Nowe prawo o stowarzyszeniach

Dokładnie 20 maja 2017 roku minął rok od wprowadzenia nowych przepisów w sprawie stowarzyszeń oraz stowarzyszeń zwykłych .
Stowarzyszenia zwykłe  mają czas do 20 maja 2018 roku aby dostosować się do nowych przepisów. Do tej pory Stowarzyszenie Zwykłe według ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., to stowarzyszenie do którego utworzenia wystarczą 3 osoby. Działa na podstawie regulaminu a na zewnątrz reprezentuje je przedstawiciel. Nie może zaciągać zobowiązań finansowych, utrzymuje się ze składek, nie może prowadzić działalności gospodarczej. Przy zakładaniu wystarczy zgłosić je do organu nadzorującego (Prezydent Miasta- miasto na prawach powiatu, Starosty powiatu), nie wymaga wpisu do KRS.

Rok temu nastąpiły zmiany, które obejmują:
– konieczność ponownego wpisu do nowego rejestru stowarzyszeń zwykłych do 20 maja 2018;

– pozyskiwanie środków pieniężnych na swoja działalność z darowizn, zapisów dochodów z majątku stowarzyszeń, ofiarności publicznej oraz dotacji;

– możliwość ubiegania się o status Organizacji Pożytku Publicznego;

– przyznanie stowarzyszeniem zwykłym tzw. ułomnej osobowości prawnej, dzięki której stowarzyszenie zwykłe będzie mogło we własnym imieniu nabywać prawa,  w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane;

– możliwość powołania zarządu, który będzie reprezentował stowarzyszenie na zewnątrz oraz organu komisji rewizyjnej;

Zmiany nie ominęły również stowarzyszeń, gdzie do najważniejszych zmian można zaliczyć:
– zmniejszenie liczby członków założycieli z 15 do 7

– skrócenie i uproszczenie procesu rejestracji

– wprowadzenie możliwości wynagrodzenia członków zarządu za wykonywana pracę na rzecz stowarzyszenia, chyba że inaczej stanowi statut.

Wszystkie stowarzyszenia zwykłe muszą dostosować się do nowych przepisów. W przeciwnym przypadku z datą 20 maja 2018 przestaną „formalnie” istnieć.

No i było z innej beczki, bo ile można w kółko o tym samym w kółko.

Leave a Reply